Thông báo mở lớp Sơ cấp học tối
Khai giảng ngày : 21/2/2017
Giờ học : 19:00 ~ 20:50
Ngày học : thứ 3,5,7
Học phí : 750.000 đ/ 1 tháng ( thu 2 tháng liền )
Giáo Trình + sách bài tập : 50.000 đ
Địa điểm học : 46 Phố Phương Liệt
Điện thoại : 0979250253 gặp cô Hải