KHAI GIẢNG : 7/5/2018
NGÀY HỌC : 2,4,6
THỜI GIAN : tối 19:00 ~ 20:50
GIÁO TRÌNH : 50.000 đ/ 1 bộ
HỌC PHÍ : 850.000 đ/ 1tháng ( 12 buổi )
ĐỐI TƯỢNG: học từ đầu chưa biết gì