KHAI GIẢNG : 10/5/2018

NGÀY HỌC     : 3,5,7

THỜI GIAN     : tối 19:00 ~ 20:50

GIÁO TRÌNH  : 300.000 đ/ 1 bộ

HỌC PHÍ         : 1.320.000 đ/ 1tháng ( 12 buổi )

ĐỐI TƯỢNG  : muốn thi đỗ N4