Trung tâm tiếng Nhật SJP – Tuyển sinh lớp ôn N3
Ngày khai giảng : 13/2/2017
Thời gian học : 19:00 ~ 20:50
Ngày học : thứ 2,4,6
Giáo trình : Wakaru nihonngo 3 và một số giáo trình ôn luyện N3
Mục đích : ôn luyện cho kỳ thi tháng 7 năm 2017
Các bạn quan tâm xin mời liên hệ với Cô Hải ( tel 0979250253 )
Ngoài ra chúng tôi còn có lớp học quyển Wakaru nihonngo 2 từ đầu, các bạn có thể nhập học ngay !