KHAI GIẢNG : 11/5/2018

NGÀY HỌC     : 3,6

THỜI GIAN     : sáng 9:00 ~ 11:30

HỌC PHÍ         : 5.250.000 đ/ 1tháng ( 15 buổi )

ĐỐI TƯỢNG: người có trình độ tiếng Nhật tương đương N3 trở lên, có nhu cầu được học phương pháp giảng dạy tiếng Nhật.