Từ khi thành lập đến nay học viên học tại Trung tâm tiếng nhật SJP đã đỗ và đi làm cho các cơ quan liên quan đến Nhật rất nhiều, có những bạn hiện đang là giáo viên giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại Thương như cô Thủy, cô Loan, cô Trang, Đại học Bách Khoa như thầy Khánh, thầy Bình và những thầy cô giáo khác. Họ đều là học sinh của thầy Imai- Giám đốc Trung tâm tiếng Nhật SJP. Có những bạn hiện đã có công ty riêng đang làm về du học, đưa người đi xuất khẩu lao động, phiên dịch vv…

Hiện tại học viên học tại Trung tâm chỉ học xong quyển 1 và kèm theo 1 bộ giáo trình ôn riêng cùng với sự hướng dẫn của cô Hải giáo viên của Trung tâm đã đỗ được N4 đó là bạn Nguyễn Thị Thu Phương, Vũ Hà Trang, Đặng Thị Hà… hiện nay các bạn vẫn đang tiếp tục học và mục tiêu năm nay sẽ lấy N3. Ngoài ra có những bạn khác đã đỗ N5, N4, N3 nhưng Trung tâm không nêu hết tên của các bạn ra đây.

Hầu hết các bạn đang học tại Trung tâm đăng ký dự thi Năng lực tiếng Nhật đều đỗ theo đúng trình độ mình đã chọn.