Quyển sách Wakaru nihonngo 1 gồm 30 bài được minh họa bằng tranh, mỗi bài đều có từng phần mẫu câu riêng biệt, có thể sử dụng mẫu câu để đặt câu và mở rộng theo vốn từ vựng mà các bạn biết.

Phần hội thoại của quyển sách được chia ra từ dễ đến khó, tối thiểu những chào hỏi giao tiếp đơn giản được đưa ra từ bài 4 và cứ cách 2 hoặc 3 bài lại có bài hội thoại.

Sau khi học xong 12 bài thì sẽ có 1 bài test kiểm tra tổng hợp kiến thức đã học, đồng thời các bạn sẽ nhớ được hết 2 bảng chữ mềm và chữ cứng trong tiếng nhật cùng với 39 chữ kanji.

Từ bài 13 trở đi các bạn sẽ được học cách chia các thể của động từ, giới thiệu về gia đình, những tình huống đi xe buýt để quên đồ , cách gọi điện thoại, cách trình bày khi bị quên đồ vv… Với những bài chia động từ quyển sách đưa ra từng phần từng loại kết hợp có logic để các bạn có thể vận dụng và sử dụng một cách thuận tiện. Sau khi học hết 30 bài của cuốn sách Wakaru nihonngo 1 các bạn sẽ nhớ được 115 chữ kanji và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật với người Nhật một cách đơn giản.