Tại sao chọn SJP?

Năng lực tiếng Nhật

Cấp độN5 Hiểu biết sơ bộ về văn phạm, Hán tự (khoảng100 chữ Hán), Từ vựng(800 từ), có khả năng đàm…

Phương pháp giảng dạy

Trung tâm tiếng Nhật SJP dùng tiếng Nhật để dạy tiếng Nhật, từ trình độ Sơ cấp đến trung cấp…

Thành tích học viên

Từ khi thành lập đến nay học viên học tại Trung tâm tiếng nhật SJP đã đỗ và đi làm…

Cần tư vấn về chương trình học?

Tin mới nhất